Zmieszane odpady komunalne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmieszane odpady komunalne mogą być dostarczane tylko i wyłącznie do Instalacji  Komunalnych.
EkoPartner Recykling spółka z o.o. zgodnie z WPGO posiada status RIPOK dla Regionu Północnego. Zapraszamy zatem gminy i firmy zbierające zmieszane odpady komunalne w regionie północnym do korzystania z usług naszego zakładu.

Oferujemy między innymi:

  • potwierdzenie odzysku do 100%
  • możliwość przyjęcia odpadu cała dobę w każdy dzień tygodnia
  • automatyczny system ważenia – brak kolejek
  • pomoc obsługi w przypadku awarii pojazdu
  • odzież i tekstylia z materiałów naturalnych zbierane selektywnie

Wszystkie podmioty zainteresowane zagospodarowaniem bioodpadów zapraszamy do kontaktu.