Surowce

Surowce wtórne są dobrem mało docenianym w naszym kraju. Świadomość możliwości ponownego wykorzystania odpadów surowcowych stale wzrasta i pozwala z optymizmem patrzeć na konieczność wykazywania odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i  odzysku innymi metodami. EkoPartner Recykling wychodząc naprzeciw potrzebom rynku surowcowego oferuje współpracę w zakresie odbierania, skupu, doczyszczenia i sprzedaży surowców.

W sprawach  handlowych prosimy o kontakt z naszym doradcą handlowym:
Paweł Sochacki, tel. +48 514 075 340,  p.sochacki@ekopartner-recykling.pl