Cel projektu

Opracowanie innowacyjnego ciągu technologicznego konwersji odpadów organicznych w wysokojakościowe paliwa stałe.

 

Planowane efekty

Ostatecznym rezultatem badań będzie opracowanie efektywnego ekonomicznie i środowiskowo, spełniającego wymagania prawne, innowacyjnego ciągu technologicznego konwersji odpadów organicznych w wysokojakościowe paliwa stałe (biowęgiel)

Całkowity koszt realizacji projektu

18 453 297,49 zł

Dofinansowanie projektu z UE

14 522 602,35 zł

Postępowanie nr 11/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Ekspert odpowiedzialny za część mechaniczną wykonania i pracy ciągu technologicznego

 

  1. Zapytanie ofertowe 11/2018 – kliknij aby pobrać
  2. Załącznik nr 3 – wzór umowy do zapytania 11/2018 – kliknij aby pobrać

 

Postępowanie nr 10/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie elementów sterowania do ciągu technologicznego konwersji odpadów organicznych w skali technicznej

 

  1. Zapytanie ofertowe 10/2018 – kliknij aby pobrać
  2. Załącznik nr 3 – wzór umowy do zapytania 10/2018 – kliknij aby pobrać
  3. Załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8 do zapytania nr 10/2018 – kliknij aby pobrać
  4. Odpowiedzi na pytania do Postępowania nr 10/2018 z dnia 07.11.2018 – kliknij aby pobrać
  5. Odpowiedzi na pytania do Postępowania nr 10/2018 z dnia 08.11.2018 – kliknij aby pobrać
  6. Rozstrzygnięcie zapytania nr 10/2018 – kliknij aby pobrać

 

Postępowanie nr 8/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie elementów sterowania do ciągu technologicznego konwersji odpadów organicznych w skali technicznej

 

  1. Zapytanie ofertowe 8/2018 AKTUALIZACJA  – kliknij aby pobrać
  2. Wzór umowy do zapytania 8/2018 – kliknij aby pobrać
  3. AKTUALIZACJA NUMERU POSTĘPOWANIA W TYTULE ZAŁĄCZNIKA – Oświadczenie o zachowaniu poufności do zapytania nr 8/2018 – kliknij aby pobrać
  4. Odpowiedzi na pytania do zapytania 8/2018 – kliknij aby pobrać
  5. Odpowiedzi na pytania do zapytania 8/2018 z dnia 26.10.2018 – kliknij aby pobrać
  6. Postępowanie nr 8/2018 zostało anulowane z przyczyn technicznych:
   Pomimo przedłużenia terminu składania ofert do dnia 31.10.2018 r. a także aktualizacji załączników w związku z w/w zmianą, w serwisie Baza Konkurencyjności postępowanie zostało automatycznie zakończone w dniu 29 października 2018 roku.

 

Postępowanie nr 7/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie elementów sterowania do ciągu technologicznego konwersji odpadów organicznych w skali technicznej

 

  1. Zapytanie ofertowe 7/2018  – kliknij aby pobrać
  2. Wzór umowy do zapytania 7/2018 – kliknij aby pobrać
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności do zapytania nr 7/2018 – kliknij aby pobrać
  4. Unieważnienie postępowania nr 7/2018 – kliknij aby pobrać

 

Postępowanie nr 5/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie elementów sterowania do ciągu technologicznego konwersji odpadów organicznych w skali technicznej

 

  1. Zapytanie ofertowe 5/2018 AKTUALIZACJA – kliknij aby pobrać
  2. Wzór umowy do zapytania 5/2018 – kliknij aby pobrać
  3. Oświadczenie o zachowaniu poufności do zapytania nr 5/2018 – kliknij aby pobrać
  4. Nierozstrzygnięte zapytanie ofertowe nr 5/2018 – kliknij aby pobrać

 

Postępowanie nr 4/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Sprzęt laboratoryjny – dostawa młynka tnącego do rozdrabniania materiałów

 

  1. Zapytanie ofertowe 4/2018 – kliknij aby pobrać
  2. Odpowiedzi na pytania do zapytania 4/2018 – kliknij aby pobrać
  3. Rozstrzygnięcie zapytania nr 4/2018 – kliknij aby pobrać

 

Postępowanie nr 3/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Sprzęt laboratoryjny – dostawa młynka tnącego do rozdrabniania materiałów

 

 1. Zapytanie ofertowe 3/2018 – kliknij aby pobrać
 2. Wzór umowy do zapytania nr 3/2018 – kliknij aby pobrać
 3. Odpowiedzi na pytania do zapytania nr 3/2018 – kliknij aby pobrać
 4. Anulowanie postępowania nr 3/2018 – kliknij aby pobrać

Postępowanie nr 2/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Wynajem systemu monitoringu i kamer do zdalnej kontroli procesu pod kątem
bezpieczeństwa

 

 1. Zapytanie ofertowe 2/2018 – kliknij aby pobrać
 2. Informacja o wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu nr 2/2018 – kliknij aby pobrać

Postępowanie nr 1/2018

 

Przedmiot zamówienia:
Wynajem systemu monitoringu i kamer do zdalnej kontroli procesu pod kątem
bezpieczeństwa

 

 1. Zapytanie ofertowe 1/2018 – kliknij aby pobrać
 2. Anulowanie zapytania nr 1/2018 – kliknij aby pobrać

Postępowanie nr 7/2017

 

Przedmiot zamówienia:
Sprzęt laboratoryjny – Dostawa młynka tnącego do rozdrabniania materiałów.

 

 1. Zapytanie ofertowe 7/2017 – kliknij aby pobrać
 2. Wzór umowy do zapytania nr 7/2017 – kliknij aby pobrać
 3. Odpowiedzi do zapytania 7/2017 – kliknij aby pobrać
 4. Informacje o przesunięciu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia zapytania 7/2017 – kliknij aby pobrać
 5. Anulowanie postępowania nr 7/2017 – kliknij aby pobrać

Postępowanie nr 6/2017

 

Przedmiot zamówienia:
Sprzęt laboratoryjny – Dostawa Kalorymetru wraz z wyposażeniem.

 

 1. Zapytanie ofertowe 6/2017 – kliknij aby pobrać
 2. Wzór umowy do zapytania nr 6/2017 – kliknij aby pobrać
 3. Informacje o przesunięciu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia zapytania 6/2017 – kliknij aby pobrać
 4. Rozstrzygnięcie zapytania nr 6/2017 – kliknij aby pobrać

Postępowanie nr 5/2017

 

Przedmiot zamówienia:
Wynajem systemu monitoringu i kamer do zdalnej kontroli procesu pod kątem
bezpieczeństwa

 

 1. Zapytanie ofertowe 5/2017 – kliknij aby pobrać
 2. Anulowanie zapytania nr 5/2017 – kliknij aby pobrać