EkoPartner Recykling Sp. z o. o. – instalacja przetwarzania odpadów, poszukuje pracowników (tryb zmianowy) do zakładu produkcyjnego w Lubinie, na następujące stanowiska:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Branża: gospodarka odpadami
Miejsce zatrudnienia: Lubin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
·       Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie danych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dla obszaru ochrony środowiska oraz raportowanie do odpowiednich organów zewnętrznych.
·       Prowadzenie elektronicznej bazy BDO.
·       Organizowanie właściwej gospodarki odpadami, odzysku i recyklingu, w tym sporządzanie dokumentacji, raportów i sprawozdań.
·       Sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań do Krajowej Bazy zanieczyszczeń (KOBIZE), prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie ochrony środowiska.
·       Współpracę z kierownictwem Zakładu w trakcie kontroli organów administracji w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowywanie wyjaśnień i korespondencji w tym zakresie.

 

Od kandydatów oczekujemy:
·       Znajomości prawa w zakresie ochrony środowiska i ustawy o odpadach.
·       Doświadczenia w sporządzaniu sprawozdań/raportów środowiskowych.
·       Mile widziane doświadczenie zawodowe w firmie działające w obszarze ochrony środowiska.
·       Dobra znajomość pakietu MS Office, w tym programu Excel.
·       Systematyczność, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków.
·       Samodzielności i dobrej organizacji pracy.
·       Zaangażowanie i umiejętność organizacji pracy własnej.
·       Wiedza na temat zagadnień gospodarki odpadami będzie dużym atutem potencjalnych kandydatów.

 

Oferujemy:
·       Umowę o pracę, pełny etat.
·       Możliwość zdobycia doświadczenia w firmie o długoletniej tradycji na rynku.
·       Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

• Administratorem danych osobowych jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Zielonej 3, NIP: 692-24-80-313, REGON: 021236344 KRS: 0000354103.
• Przetwarzanie będzie odbywać się w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko specjalista ds. ochrony środowiska.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz  obowiązek prawny (Kodeks pracy).
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
• Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji.
• Przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
• Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem.

CV z dokładnym opisem doświadczenia (bez Listów Motywacyjnych) prosimy przesyłać na adres –

a.jankowska@ekopartner-recykling.pl

 

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.