Spółka EkoPartner Recykling powstała w 2010 roku w Lubinie.

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, był budowany od podstaw przy wykorzystaniu własnych środków finansowych. Poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu, zakupienie niezbędnego sprzętu, maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz  uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych spółka w czerwcu 2012 roku uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego (obecnie Instalacja Komunalna).

 

EkoPartner Recykling prowadzi działalność z zakresu przetwarzania odpadów.

  • Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów
  • Status Instalacji Komunalnej (były RIPOK)
  • Sortownia odpadów surowcowych
  • Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych
  • Możliwość zagospodarowania 320 tys. ton odpadów rocznie
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych
  • Realizacja innowacyjnego projektu współfinansowanego przez NCBiR o wartości 18,5 mln zł