Harmonogramy odbioru 2023

Lubin

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z pojemników typu „dzwon” i półpodziemne w zabudowie wielolokalowej wraz z niezamieszkałą częścią nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2023

Harmonogram odbioru odpadów – kontenery KP Lubin w 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej wraz z niezamieszkałą częścią nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej wraz z niezamieszkałą częścią nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie wielolokalowej pojemników półpodziemnych Gminy Miejskiej Lubin w 2023 r.

Harmonogramy odbioru 2023

Ścinawa

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Ścinawa w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z terenu Miasta Ścinawy w okresie od 07.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Ścinawa w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. – obszar wiejski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Ścinawa w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. – odpady zmieszane

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Ścinawa w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. – odpady segregowane (worki)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Ścinawa w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. – odpady segregowane (dzwonki)

Harmonogramy odbioru 2023

Chojnów

Harmonogram odbioru odpadów (grudzień 2022-marzec 2023).

Aktualnie na stronie do pobrania dostępny jest harmonogram tylko dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Harmonogram dla zabudowy niezamieszkałej dostępny jest w aplikacji “Kiedy Śmieci”. Do pobrania harmonogram dla zabudowy niezamieszkałej zostanie umieszczony w najbliższych dniach.