EkoPartner Recykling Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

Innowacyjny ciąg technologiczny konwersji odpadów organicznych w nowatorskie, wysokojakościowe paliwa stałe”,

w ramach Działania 1.1 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 (Konkurs 1/1.1.1/2015) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 18 453 297,49 PLN     Wkład funduszy europejskich: 14 522 602,35 PLN

Planowanym rezultatem projektu jest opracowanie efektywnego ekonomicznie i środowiskowo, spełniającego wymagania prawne, innowacyjnego ciągu technologicznego konwersji odpadów organicznych w wysokojakościowe paliwa stałe.