EkoPartner Recykling Sp. z o. o. – instalacja przetwarzania odpadów, poszukuje pracowników (tryb zmianowy) do zakładu produkcyjnego w Lubinie, na następujące stanowiska:


Kierownik zakładu

Branża: gospodarka odpadami
Miejsce zatrudnienia: Lubin

Obowiązki:
· nadzór nad zespołem pracowników – podział, rozliczenie i analiza wydajności pracy
· nadzór nad ciągłością i wydajnością produkcji
· kontrola przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu i zarządzeń wewnętrznych
· opracowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz służącej analizie efektywności i ekonomiczności pracy

Wymagania:
· wykształcenie min. średnie techniczne
· min. 5-letnie (ciągłe) doświadczenie na stanowisku zarządzającego produkcją
· zdolności zarządzania ludźmi – stanowczość, asertywność, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
· wysokie umiejętności organizacyjne
· zdolność efektywnej komunikacji i koordynowania wdrażanych projektów
· dyspozycyjność

Oferujemy:
· stałe wynagrodzenie + prowizja od efektów pracy
· niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA
• Administratorem danych osobowych jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Zielonej 3, NIP: 692-24-80-313, REGON: 021236344 KRS: 0000354103.
• Przetwarzanie będzie odbywać się w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko mechanik/elektromechanik.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz  obowiązek prawny (Kodeks pracy).
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
• Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji.
• Przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
• Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem.


Elektro-mechanik Mechanik

Branża: gospodarka odpadami
Miejsce zatrudnienia: Lubin

Obowiązki:
·       nadzór nad sprawnością mechaniczną i elektryczną maszyn, urządzeń i linii technologicznych,
·       serwis, naprawa oraz modernizacja maszyn i urządzeń produkcyjnych,
·       serwis i naprawa instalacji elektrycznych,
·       kontrola poprawności działania automatyki.

Wymagania:
·       dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
·       uprawnienia elektroenergetyczne co najmniej do 1kV z zakresu eksploatacji,
·       wykształcenie techniczne

Oferujemy:
·       stałe wynagrodzenie,
·       system premiowania,
·       zatrudnienie na umowę o pracę,
·       możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
·       niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

• Administratorem danych osobowych jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Zielonej 3, NIP: 692-24-80-313, REGON: 021236344 KRS: 0000354103.
• Przetwarzanie będzie odbywać się w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko mechanik/elektromechanik.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz  obowiązek prawny (Kodeks pracy).
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
• Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji.
• Przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
• Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem.

Specjalista ds gospodarki odpadami i technologii

Branża: gospodarka odpadami
Miejsce zatrudnienia: Wrocław

Zakres obowiązków:
·       kontrola i nadzór nad dokumentacją związaną z odpadami
·       bieżące monitorowanie przepisów związanych z gospodarką odpadami
·       uczestniczenie w kontrolach organów w zakresie gospodarki odpadami
·       współpraca z poszczególnymi działami w zakresie gospodarki odpadów
·       zapewnienie prawidłowości przebiegu procesu linii technologicznej
·       odpowiedzialność za zgodność funkcjonowania procesu technologicznego z przepisami ochrony środowiska
·       Pozyskiwanie i logistyka odbiorów odpadów
·       Prowadzenie terminowej ewidencji gospodarki odpadami oraz realizowanie sprawozdań, audytów, kontroli, odnowienia pozwoleń, decyzji z zakresu Ochrony Środowiska (OŚ)
·       Obsługiwanie zgłoszeń Kontrahentów

Wymagania:
–  znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska
–  wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia, biologia, gospodarka odpadami, ochrona środowiska)
–  doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarką odpadami będzie dodatkowym atutem
–  dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności EXCEL)
–  dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność, zaangażowanie i komunikatywność
–  umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
–  prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem będzie:

• Znajomość rodzajów tworzyw sztucznych,
• Znajomość dokumentów WZ, PZ, FV, KPO.

Oferujemy:
·       stałe wynagrodzenie,
·       system premiowania,
·       zatrudnienie na umowę o pracę,
·       możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym,
·       niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Zielonej 3, NIP: 692-24-80-313, REGON: 021236344 KRS: 0000354103.
2. Przetwarzanie będzie odbywać się w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista ds gospodarki odpadami i technologii.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz  obowiązek prawny (Kodeks pracy).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji.
6. Przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
7. Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem.


CV z dokładnym opisem doświadczenia (bez Listów Motywacyjnych) prosimy przesyłać na adres –

praca@ekopartner-recykling.pl

 

 

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ulicy Zielonej 3, NIP: 692-24-80-313, REGON: 021236344 KRS: 0000354103, jako pracodawca.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Zielona 3, 59-300 Lubin

e-mail: sekretariat@ekopartner-recykling.pl

telefonicznie: +48 76 759 12 40

fax: +48 76 759 12 54

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumencie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy:

Art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres do 2 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.