Spółka EkoPartner Recykling powstała w 2010 roku. W 2011 roku rozpoczęła się budowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanego tuż obok miejskiego składowiska odpadów w Lubinie.

 

Zakład w Lubinie był budowany od podstaw przy wykorzystaniu własnych środków finansowych. Poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu, zakupienie niezbędnego sprzętu, maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz  uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych spółka w czerwcu 2012 roku uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego.

 

Obecnie EkoPartner Recykling prowadzi działalność w następujących obszarach:

  1. Przyjmowanie oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych z regionu północnego.
  2. Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów z selektywnej zbiórki.
  3. Przyjmowanie i biologiczne przetwarzanie bioodpadów oraz odpadów zielonych.
  4. Skup i sprzedaż surowców wtórnych.
  5. Rekultywacja terenów zdegradowanych.

Współpraca z organizacjami społecznymi

 

„LODOŁAMACZ” to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, dla których społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo w jego życiu, jest bardzo dużym wyzwaniem. Uczestnicy projektu to próbujący się usamodzielnić i partycypować w życiu swojego Państwa mieszkańcy Legnicy. Często jednak brak im odwagi, wiary we własne siły oraz świadomości obywatelskiej, co do swoich praw i obowiązków. Stowarzyszenie Legnickich Morsów wyszło naprzeciw tej sytuacji i dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt pn LODOŁAMACZ.

Duże wrażenie na uczestnikach wywarła wizyta w naszym zakładzie, podczas której mogli zobaczyć proces segregacji odpadów komunalnych oraz wysłuchali prelekcji na ten temat.