Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubinie

 Decyzja z dnia 14.11.2014 znak RO.6222.3.2014 nr PZ 1/2014 

EkoPartner Recykling Sp. z o. o.

ul. Zielona 3
59-300 Lubin

NIP 692-24-80-313
REGON 021236344
KRS 0000354103

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy wniesiony w całości: 400.000,00 zł

Rachunek bankowy:
Bank Pekao SA
11 1240 3464 1111 0010 4859 3253

Zarząd Spółki:


Prezes Zarządu – Jarosław Wróbel
Prokurent samoistny – Filip Olenderek
Prokurent samoistny – Maciej Bodnar

 

Sekretariat:


+48 76 759 12 40
+48 76 759 12 54
sekretariat@ekopartner-recykling.pl

EkoPartner Lubin sp. z o. o.