LUBIN CENNIK

lp

rodzaj pojemnika w litrach

j.m.

cena netto

1

2

3

4

1

pojemnik / worek 120 L

PLN/szt

18,00 PLN

2

pojemnik 240 L

PLN/szt

35,00 PLN

3

pojemnik 360 L

PLN/szt

72,00 PLN

4

pojemnik 660 L

PLN/szt

95,00 PLN

5

pojemnik 1100 L

PLN/szt

180,00 PLN

6

POWYŻEJ 1.1 m3

m3

250,00 PLN

INTERWENCYJNIE cena jednostkowa + podjazd

lp

rodzaj pojemnika w litrach

j.m.

cena netto

1

2

3

4

1

pojemnik / worek 120 L

PLN/szt

18,00 PLN

2

pojemnik 240 L

PLN/szt

35,00 PLN

3

pojemnik 360 L

PLN/szt

72,00 PLN

4

pojemnik 660 L

PLN/szt

95,00 PLN

5

pojemnik 1100 L

PLN/szt

180,00 PLN

6

POWYŻEJ 1.1 m3

m3

250,00 PLN

PODJAZD INTERWENCYJNY

PLN/szt

100,00 PLN

DZIERŻAWA

lp

rodzaj pojemnika/kontenera

j.m.

cena jednostkowa netto

1

pojemnik 120 L

szt/miesiąc

5,00 PLN

2

pojemnik 240 L

szt/miesiąc

10,00 PLN

3

pojemnik 360 L

szt/miesiąc

15,00 PLN

4

pojemnik 660 L

szt/miesiąc

15,00 PLN

5

pojemnik 1100 L

szt/miesiąc

15,00 PLN

6

POWYŻEJ 1.1 m3

na zapytanie

WYMIANA POJEMNIKÓW

PLN/szt

50,00 PLN

SPRZEDAŻ

lp

rodzaj pojemnika/kontenera

j.m.

cena jednostkowa netto

1

pojemnik 120 L

szt

120,00 PLN

2

pojemnik 240 L

szt

175,00 PLN

3

pojemnik 360 L

szt

315,00 PLN

4

pojemnik 660 L

szt

590,00 PLN

5

pojemnik 1100 L

szt

650,00 PLN

6

POWYŻEJ 1.1 m3

na zapytanie

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. • ul. Zielona 3 • 59-300 Lubin NIP 692-24-80-313 • KRS 0000354103 • BDO 000005980 e-mail: sekretariat@grupaecon.pl • T +48 76 759 12 40