ODBIÓR ODPADÓW KONTENERAMI

LP

RODZAJ KONTENERA

j.m.

DZIERŻAWA + PODSTAWKA + ODBIÓR

1 5,5 m3

PLN/szt.

150,00 PLN *

2 m3 PLN/szt.

175,00 PLN *

3 10 m3 PLN/szt.

175,00 PLN *

4 12 m3 PLN/szt.

200,00 PLN *

5 powyżej 12 m3 PLN/szt.

NA TELEON *

* DO CENY NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT ZAGOSPODAROWANIA ODBIERANEGO ODPADU. KOSZT ZAGOSPODAROWANIA ODPADU JEST USTALANY WEDŁUG OBOWIAZUJACEGO CENNIKA

PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ W KONTENERZE ODPADÓW INNYCH NIŻ ZAZNACZONE W ZLECENIU, FAKTURA ZA WYNAJĘCIE KONTENERA ZOSTANIE WYSTAWIONA ZA ODPADY ZNAJDUJĄCE SIĘ W KONTENERZE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENAMI!!!

CENY ZAWARTE W TABELI POWYŻEJ DOTYCZĄ WYNAJĘCIA KONTENRA NA MAKSYMALNIE 7 DNI.

W PRZYPADKU ZMIANY DŁUGOŚCI DZIERŻAWY KONTENERA LUB PODSTAWIENIE KOLEJENEGO PROSIMY O KONTAKT EMAIL:

 

BOK@GRUPAECON.PL

ORAZ POD NUMERAMI TELEFONU

572296907 LUB 606918888

LUBIN CENNIK

LP

RODZAJ POJEMNIKA W LITRACH

j.m.

CENA NETTO

1 pojemnik worek 120 L

PLN/szt.

15,00 PLN

2 pojemnik 240 L PLN/szt.

28,00 PLN

3 pojemnik 360 L PLN/szt.

60,00 PLN

4 pojemnik 660 L PLN/szt.

80,00 PLN

5 pojemnik 1100 L PLN/szt.

155,00 PLN

6 powyżej 1,1 m3 m3

215,55 PLN

 

INTERWENCYJNIE
cena jednostkowa + podjazd

LP

RODZAJ POJEMNIKA W LITRACH

j.m.

CENA NETTO

1 pojemnik worek 120 L

PLN/szt.

15,00 PLN

2 pojemnik 240 L PLN/szt.

28,00 PLN

3 pojemnik 360 L PLN/szt.

60,00 PLN

4 pojemnik 660 L PLN/szt.

80,00 PLN

5 pojemnik 1100 L PLN/szt.

155,00 PLN

6 powyżej 1,1 m3 PLN/szt.

215,00 PLN

  podjazd interwencyjny PLN/szt.

100,00 PLN

DZIERŻAWA

LP

RODZAJ POJEMNIKA W LITRACH

j.m.

CENA NETTO

1 pojemnik 120 L

szt/miesiąc

5,00 PLN

2 pojemnik 240 L szt/miesiąc

10,00 PLN

3 pojemnik 360 L szt/miesiąc

15,00 PLN

4 pojemnik 660 L szt/miesiąc.

15,00 PLN

5 pojemnik 1100 L szt/miesiąc

15,00 PLN

6 powyżej 1,1 m3 szt/miesiąc

na zapytanie

  wymiana pojemników PLN/szt.

50,00 PLN

Sprzedaż

LP

RODZAJ POJEMNIKA W LITRACH

j.m.

CENA NETTO

1 pojemnik 120 L

sztuka

120,00 PLN

2 pojemnik 240 L sztuka

175,00 PLN

3 pojemnik 360 L sztuka

340,00 PLN

4 pojemnik 660 L sztuka

620,00 PLN

5 pojemnik 1100 L sztuka

730,00 PLN

6 powyżej 1,1 m3 sztuka

na zapytanie